معرفي خدمات
ورود و خروج
نام کاربری

کلمه عبور

مرا به ياد داشته باش
فراموش کردن کلمه عبور
معرفي خدمات ساخت PDF چاپ ارسال به دوست

معرفي خدمات


1. كارشناسي و بررسي هزينه هاي درماني وارزيابي خسارت هاي ناشي از فوت و نقص عضو

1. 1. مديريت فرآيند خسارت و تنظيم اسناد

2. 1. بررسي پرونده متشكله در باب متقاضيان خدمات و اعلام نظر در خصوص نوع بيماري و ياحادثه ، ميزان خسارت وصدمات وارده و بر آورد هزينه درمان

3. 1. بررسي صورتحسابهاي بيمارستانها وسايرمراجع درماني وتعيين هزينه هاي قابل پرداخت

4. 1. بررسي اوراق و صورتحسابهاي آزمايشگاهي ، راديولوژي ، نسخ داروئي بيمه شدگان ، ويزيت پزشكان و اعلام نظر در مورد اصلاح يا تائيد آنها

5. 1. مديريت و انجام تراكنش هاي مالي با مراكز درماني مانند ارائه صورتحساب و دريافت مفاصا حساب

6. 1. كنترل پرداخت هاي خسارتي براساس تعهدات قراردادها و انطباق با قرارداد و تعهدات

7. 1. كنترل اسناد و هزينه ها

8. 1. بررسي نسخ دندانپزشكان و اعلام نظر در مورد اصلاح يا تاييد آنها

 

2. ارائه خدمات مشاوره اي و پشتيباني به بيمه شدگان خسارت ديده

1. 2. راهنمايي ومشاوره پزشكي وبيمه اي و دسترسي شبانه روزي

2. 2. معرفي پزشك ، بيمارستان و مراكز تشخيصي درماني

3. 2. اخذ پذيرش از بيمارستان

4. 2. انجام هماهنگي هاي لازم جهت معرفي بيمار به مراكز درماني و يا دادن معرفينامه بيمارستاني

5. 2. تهيه دارو و وسايل پزشكي

6. 2. اطلاع رساني به بستگان

7. 2. ترخيص از بيمارستان

8. 2. بازيافت خسارت از بيمه گر اول

9. 2. پيگيري وصول خسارت از مقصر

10. 2. عيادت از بيماران بستري در اورژانس ها ، كلينيك ها ، درمانگاهها وبيمارستانها و ارائه گزارش راجع به وضعيت بيمار و نوع بيماري و ياحادثه و كنترل فرايند بستري و صدور صورتحساب

بازيافت خسارت از بيمه گر اول ( سازمان تامين اجتماعي و سازمان خدمات درماني ) با استفاده از قراردادهاي موجود في مابين كمك رسان و سازمانهاي بيمه گر يادشده ممكن مي باشد .

انطباق باقرارداد :

كليه خدمات فوق ، سقف تعهدات و نوع خدمات با توجه به مزاياي پوشش بيمه اي و محدوديتهاي آن انجام خواهد گرفت.

 

منوی اصلی
پیوندها

 آپلود عکس   صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز
آپلود عکس  کانون بازنشستگان صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز
آپلود عکس  بیمه پارسیان